ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> པར་རིས >> མཛེས་རྩལ་ཀུན་ར། >> པར་རིས་རབ་གསལ།
 པར་རིས་ལ་བལྟ་བ།

བདེ་ལྡན་ལམ་གྱི་སྐྱེལ་མ།

སྒེའུ་ཁུང་གསར་པར་ཆིག་རྡེབ་བྱས་ནས་ལྟ་བ།


གཟིགས་གྲངས:29762 | སྤྲོད་དུས:2010/4/24 8:55:00 | ཚོགས་མི་ཡར་སྤྲོད:admin
པར་རིས་གསལ་བཤད:ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་འདེད་པའི་གཤིན་པོ་ཡི་ཚོགས་ཀྱང༌། ཕྱིར་མིག་སྐྱུར་མོས་མིག་ཆུའི་ཤུལ་ལམ་ཞིག་མ་བཏོད། འདི་ན་གསོན་པོར་འཚོ་བའི་གདོང་དམར་གྱི་སྤུན་ཟླས། མགྲོན་འོད་སྟོང་གིས་ཕྱི་མའི་དཀར་ངོགས་ཤིག་བཤམས་ཡོད།
·པར་རིས་གོང་མ:སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྤོར་ཤོག
·པར་རིས་འོག་མ:སྟོན་པ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ།
 འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:Jonathon
Other amount http://tnaflix.in.net/ tanflix  When he was asked his thoughts on playing the little fella during a radio interview he said: â€œNot a chance in hell. I ain’t playing Robin. I have no aspiration to ever be a superhero in a movie."
发表时间:2019/8/19 9:03:56 [来自: 5.188.211.35]

 评论者:Jimmie
An envelope http://12yo.icu/ 12yo  Investigators previously said they don`t see any problems with the plane`s engines, but that a cockpit warning went off seconds before the crash indicating the plane was descending faster than normal.
发表时间:2019/8/19 1:11:14 [来自: 5.188.211.35]

 评论者:xbtyezdnoo
CdQJQv  <a href="http://vtfvtoyvcarg.com/">vtfvtoyvcarg</a>, [url=http://sqacxsatroqq.com/]sqacxsatroqq[/url], [link=http://cqeerbsvsmgx.com/]cqeerbsvsmgx[/link], http://hmmegqonmcuv.com/
发表时间:2019/8/18 2:32:01 [来自: 5.188.211.35]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 224 ཡོད། མིག་སྔར་པར་རིས་གསར་པ 3 ཡོད།    [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།11.72MS