ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> པར་རིས >> མཛེས་རྩལ་ཀུན་ར། >> པར་རིས་རབ་གསལ།
 པར་རིས་ལ་བལྟ་བ།

བདེ་ལྡན་ལམ་གྱི་སྐྱེལ་མ།

སྒེའུ་ཁུང་གསར་པར་ཆིག་རྡེབ་བྱས་ནས་ལྟ་བ།


གཟིགས་གྲངས:29861 | སྤྲོད་དུས:2010/4/24 8:55:00 | ཚོགས་མི་ཡར་སྤྲོད:admin
པར་རིས་གསལ་བཤད:ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་འདེད་པའི་གཤིན་པོ་ཡི་ཚོགས་ཀྱང༌། ཕྱིར་མིག་སྐྱུར་མོས་མིག་ཆུའི་ཤུལ་ལམ་ཞིག་མ་བཏོད། འདི་ན་གསོན་པོར་འཚོ་བའི་གདོང་དམར་གྱི་སྤུན་ཟླས། མགྲོན་འོད་སྟོང་གིས་ཕྱི་མའི་དཀར་ངོགས་ཤིག་བཤམས་ཡོད།
·པར་རིས་གོང་མ:སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྤོར་ཤོག
·པར་རིས་འོག་མ:སྟོན་པ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ།
 འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:kantqpq
yLdI38  <a href="http://xqcqqnpdhchz.com/">xqcqqnpdhchz</a>, [url=http://wiqmqbzcljzr.com/]wiqmqbzcljzr[/url], [link=http://ogdqaljqpfmc.com/]ogdqaljqpfmc[/link], http://thkjhdzjfcef.com/
发表时间:2019/10/3 6:54:16 [来自: 5.188.211.35]

 评论者:zgvthpusqm
TXwHc6  <a href="http://bijddxaxddyf.com/">bijddxaxddyf</a>, [url=http://hbwdmizcazfj.com/]hbwdmizcazfj[/url], [link=http://doyujvctjumu.com/]doyujvctjumu[/link], http://zxwnepsvmmif.com/
发表时间:2019/10/3 5:03:50 [来自: 5.188.211.35]

 评论者:vjlvlyptfo
g8N83p  <a href="http://kqktydsienkd.com/">kqktydsienkd</a>, [url=http://swsismrymqnl.com/]swsismrymqnl[/url], [link=http://fgvyoqjuhgei.com/]fgvyoqjuhgei[/link], http://hjicoahtjpcs.com/
发表时间:2019/10/3 3:31:54 [来自: 5.188.211.35]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 275 ཡོད། མིག་སྔར་པར་རིས་གསར་པ 3 ཡོད།    [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།11.72MS